ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.06.2006
Міжміський код та телефон  044 279-10-78,
Факс  044 377-70-16
Вид діяльності  Провадження дiяльностi на фондовому ринку- депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис  У 2011 р. укладено договiр на обслуговування емiсiї ЦП.
 
Найменування  ТОВ"Укрекобудiнвест"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  34355660
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Старокиївська,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 534200
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.07.2010
Міжміський код та телефон  0
Факс  0
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис  Укладено договiр iз зберiгачем ТОВ"Укрекобудiнвест"
 
Найменування  Аудиторська фiрма "Iстина"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22094817
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, Ужгородський, 89434, с.Довге Поле, вул.Хiмiкiв,14
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1830
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  24.02.2011
Міжміський код та телефон  80501329947
Факс  0
Вид діяльності  Надання аудиторських послуг емiтентам
Опис  Вiдсутнi.
 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.06.2006
Міжміський код та телефон  044 279-10-78,
Факс  044 377-70-16
Вид діяльності  Провадження дiяльностi на фондовому ринку- депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис  У 2011 р. укладено договiр на обслуговування емiсiї ЦП.
 
Найменування  ТОВ"Укрекобудiнвест"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  34355660
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Старокиївська,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 534200
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.07.2010
Міжміський код та телефон  0
Факс  0
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис  Укладено договiр iз зберiгачем ТОВ"Укрекобудiнвест"