ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
22.08.2011 38I07I1I11 Закарпатським ТУ ДКЦПФР UA4000127781 іменні прості Бездокументарна Іменні 1.000 10000000 10000000.000 100.0000000
Опис Додаткове розмiщення акцiй та торгiвля цiнними паперами на бiржi у звiтному роцi не здiйснювалась. Акцiї власної емiсiї не викуплялись i не продавались. Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу.
22.08.2011 38I07I1I11 Закарпатським ТУ ДКЦПФР UA4000127781 іменні прості Бездокументарна Іменні 1.000 10000000 10000000.000 100.0000000
Опис Додаткове розмiщення акцiй та торгiвля цiнними паперами на бiржi у звiтному роцi не здiйснювалась. Акцiї власної емiсiї не викуплялись i не продавались. Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу.