ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова ревiзiйної комiсiї (за дорученням) Iщенко Олена Леонiдовна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради (за дорученням) Волков Богдан Григорович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
член Наглядової ради Слупський Юрiй Олексiйович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради (за дорученням) Сторожук Олена Володимирiвна № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Голуб Вiктор Сергiйович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова наглядової ради Миронович Артем Валерiйович (за дорученням) № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Телепко Остап Зiновiйович № , виданий 1 0.00001000000 % 1 0 0 0
Голова правлiння Черешня Йосип Андрiйович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Годлевський Вiталiй Iванович № , виданий 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   1 0.00001000000 % 1 0 0 0
Опис