ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ"ВIКТУМ-IНВЕСТ-ПЛЮС" 34882028 Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Мечнiкова,8 кв.22 1 400 001 14.0000100 1 400 001 0 0 0
ТОВ "ГРАФАЛЬ" 34881789 Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелi,38 кв.12 1 400 001 14.0000100 1 400 001 0 0 0
ТОВ "ЄВРОТЕХНО-ПЛЮС", 32072694 Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Свiтлицького.33 2 299 998 22.9999800 2 299 998 0 0 0
ТОВ"IНТЕЛГРУПП" 34533132 Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Артема,73 4 898 859 48.9885900 4 898 859 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього  9 998 859 99.9885900 9 998 859 0 0 0