ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство"Берегівський кар"єр"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ"Берегівський кар"єр"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 90260
3.1.5. Область, район Закарпатська область, Берегівський
3.1.6. Населений пункт с.Мужієво
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Ракоці Ференца ІІ,245

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ№224022
3.2.2. Дата державної реєстрації 31.10.2003
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Берегівська районна державдміністрація Закарпатської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 10000000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 10000000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"ОТП" м.Київ
3.3.2. МФО банку 300528
3.3.3. Поточний рахунок 26004201318760
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок немає

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
26.82.0 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань
14.11.0 Добування декоративного та будівельного каменю
14.50.0 Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента