ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ"IНТЕЛГРУПП"34533132Україна, м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул.Артема,73д/н489885948.988594898859000
ТОВ "АТВУД-IНВЕСТ"34478454Україна, м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул.М.Грушевського,28/2 кв.43д/н229999822.999982299998000
ТОВ "ГРАФАЛЬ"34881789Україна, м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі,38 кв.12д/н140000114.000011400001000
ТОВ"ВIКТУМ-IНВЕСТ-ПЛЮС"34882028Україна, м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул.Мечнікова,8 кв.22д/н140000114.000011400001000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 9998859 99.98859 9998859 0 0 0