ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 15.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 47 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 328 X X
Усього зобов'язань X 375 X X
Опис Зобов`язання емiтента складаються з: -поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов`язаннями в сумі 90 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 47 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 165 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зi страхування в сумі 19 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованості за розрахунками оплати працi в сумі 50 тис. грн., -iнших поточних зобов`язань в сумi 4 тис. грн. Усього зобов`язання склали 375 тис. грн. Зобов`язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) на 31.12.2015 р. товариство не має.